Inteligentna odzież
robocza
Skutecznie monitorujemy ruch wewnątrzzakładowy
Sprawnie zarządzamy kompetencjami pracowników
oraz ich efektywnym motywowaniem

Zarządzanie wydajnością pracy

Kryzys demograficzny sprawił, że polscy przedsiębiorcy znaleźli się w niezwykle trudnej sytuacji braku tzw. „rąk do pracy”. Sytuacja skłoniła, firmy do poszukiwania rozwiązań, które pozwolą na uzupełnienie rosnących w zastraszającym tempie luk kompetencyjnych.

Wychodząc na przeciw gwałtownym potrzebom sektorów logistyki i produkcji Grupa Sanpro opracowała innowacyjne rozwiązanie. Bonus Track – autorski system motywacyjny, oparty na inteligentnej odzieży roboczej,  wspierający zarzadzanie wydajnością pracy przedsiębiorstw. To unikalna metoda podniesienia zarówno poziomu zadowolenia pracowniczego przy jednoczesnym wzroście mocy produkcyjnych.

Skuteczny system motywacyjny polega przede wszystkim na indywidualnym, sprawiedliwym dopasowaniu parametrów do każdego pracownika, które będą skorelowane z jego punktualnością i  faktycznym zaangażowaniem.

 

Jak system działa w praktyce?

Klient dostarcza nam plany swojego budynku, który podlega szczegółowym analizom ergonomicznym. Z punktu widzenia zarządzania wydajnością pracy istotnym jest określenie planu stref za przebywanie w których pracownik będzie premiowany oraz stref w obrębie których przebywać zbyt długo nie powinien.

Pracownik jest wynagradzany przede wszystkim za przebywanie w strefach wydajności kompetencyjnej,  w związku z czym pracodawcom i pracownikom będzie zależeć zależy na tym, aby przebywanie w strefach w których nie ma możliwości wykorzystania potencjału pracowniczego ograniczać do niezbędnego minimum.

Zarówno z punktu widzenia pracodawcy jak i pracownika wydajność pracy jest niezwykle istotna a jej monitorowanie możliwie jest dzięki stałym obserwacjom ruchu wewnątrz zakładowego – a na to pozwala właśnie infrastruktura Bonus Track’a

 

Dlaczego to rozwiązanie jest korzystne?

System motywacyjny „Bonus Track” – to system motywacyjny, rozwiązujący problemy i potrzeby obu stron - pracodawcy i pracownika :

 • zwiększa wydajność dotychczasowej kadry pracowniczej
 • pozwala na właściwe zarządzanie budżetem premiowym, który trafia do osób najbardziej zaangażowanych
 • pozwala generować statystyki związane z czasem pracy i zaangażowaniem kadry
 • gwarantuje dostawy czystej, jakościowej i właściwie serwisowanej odzieży pracowniczej
 • daje wytyczne do optymalizacji kierunków ruchu wewnątrz zakładowego pod kątem ergonomii
 • podnosi jakość procedur ewakuacyjnych opierając je na rzeczywistych danych
 • podnosi bezpieczeństwo pracownicze
   

System przede wszystkim daje realne korzyści pracownikom:

 • możliwość wzrostu wynagrodzenia – dzięki podnoszeniu efektywności pracy
 • daje większe poczucie bezpieczeństwa – dzięki możliwości monitorowania akcji ewakuacyjnych
 • zapewnia wyższy komfort pracy – dzięki wysokiej jakości odzieży roboczej
 • zapewnia wyższy standard higieny pracy – dzięki regularnym praniom i serwisom odzieży roboczej

 

To nas wyróżnia

 • Technologia i metodologia - system „Bonus Track” to autorska technologia Sanpro. Wypracowane procedury zarządzania wydajnością pracy zostały wypracowane zostały na bazie wieloletnich doświadczeń zestawionych z nowoczesnymi technicznymi rozwiązaniami inteligentnej odzieży roboczej (iBeacon)
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań dedykowanych – audyty, zespoły konsultantów do prac z Klientem, projektowanie rozwiązań systemowych.
 • Dostępność - narzędzie efektywności on-line. Udostępnianie danych i mierników do systemu motywacyjnego – zarówno osobom objętym systemem jak i kadrze zarządzającej.
 • Efektywność - własny obiekt referencyjny.


Usługi wykonuje: Sanpro Interim BPO Sp. z o.o. Sp. k

X

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel Facility Services).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.

  Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych >Województwo:


Inne tematy:
Marketing
PR
Obsługa Klienta
Inne