Zarząd Impel Facility Services Sp. z o.o.

 

Krzysztof Bruski - Prezes Zarządu

Ewa Górska-Herezo - Wiceprezes Zarządu

Alicja Mycek - Wiceprezes Zarządu

Jarosław Kot - Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Wojtasik - Wiceprezes Zarządu

Leszek Zając - Wiceprezes Zarządu

Sławomir Gawiński - Wiceprezes Zarządu