Kadra medyczna
w dobrych rękach

Usługi medyczne i opieka nad pacjentem

Udzielanie świadczeń medycznych jest to usługa realizowana przez podmiot leczniczy w zakresie uzupełniania braków kadrowych w sytuacjach występujących nadgodzin, dyżurów nocnych i świątecznych, a także niedoborów spowodowanych urlopami i zwolnieniami personelu zatrudnionego w placówce szpitalnej.

Uslugi realizowane są  przez personel medyczny, zarówno ten niższego szczebla: opiekunki medyczne, jak też średniego i wyższego szczebla: pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, technicy radiolodzy a także lekarze.

W ramach spółki realizowane są również czynności w zakresie opieki medycznej, wykonywane przez salowe i sanitariuszy, polegające w szczególności na kompleksowej usłudze pomocy przy pacjencie personelowi medycznemu w jednostkach służby zdrowia. Usługi pomocowe przy pacjencie wspierają procesy lecznicze i stają się ich integralną częścią. Jesteśmy elementem profilaktyki zdrowotnej oraz wspieramy cykl poprawy i przywracania zdrowia pacjentów.

 

Czynności realizowane przez salowe i sanitariuszy są z zachowaniem wytycznych i przepisów z zakresu prawa ochrony zdrowia. Wykonywane są zgodnie z wskazówkami i procedurami określonymi przez dany podmiot leczniczy oraz ścisłym nadzorem osób koordynujących realizacje tych czynności w poszczególnych podmiotach leczniczych. Cały łańcuch czynności jest nierozłączną częścią procesów opieki nad pacjentem. Wykonanie tych czynności jest podyktowane przestrzeganiem szpitalnych procedur epidemiologicznych.

 

Zakres czynności realizowanych przy opiece nad pacjentem:

 

 • Czynności przy pacjentach wykonywane na Salach Chorych/ na Trakcie Porodowym lub/i Sali Porodowej/ na Bloku Operacyjnym
 • Czynności wykonywane na Salach Chorych związane z żywieniem pacjentów
 • Czynności dotyczące transportu wewnątrzszpitalnego pacjentów
 • Czynności pomocnicze przy pacjencie wykonywane w Gabinecie Zabiegowym
 • Czynności związane z gospodarką bielizną i odzieżą szpitalną w Oddziałach Szpitalnych
 • Czynności związane z gospodarką odpadami medycznymi w tym medycznie niebezpiecznymi i komunalnymi w Oddziałach Szpitalnych


Z dniem 03.09.2015 r. Hospital Service Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa rozpoczyna działalność w zakresie prywatnej opieki pielęgniarskiej i opiekuńczej w domu pacjenta. Zapraszamy do odwiedzenia strefy pacjenta.


Poza outsourcingiem usług medycznych, świadczymy również usługi pracy tymczasowej.Korzyści:

 • Uzupełnianie niedoborów kadrowych personelu w strukturach szpitalnych (lekarzy, pielęgniarki czy ratowników medycznych) z każdej dziedziny (oddziały zachowawcze, wysokospecjalistyczne).
 • Zapewnienie ciągłości pracy – możliwość zastępstw pracowników w okresie urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy też absencji chorobowej.
 • Przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń dyżurów medycznych.
 • Optymalizacja zatrudnienia kadr – obniżenie kosztów utrzymania szpitala i obsługi płacowo-kadrowej.
 • Zmiana struktury kosztów personalnych.
 • Nieponoszenie kosztów pozyskania i szkolenia pracowników.
 • Zapewnienie wyższej płynności organizacji struktur szpitala.
 • Niższe koszty zarządzania kontraktem.


Usługi wykonuje: Hospital Service "Company" Sp. z o.o. Sp. k.

X

 1. Nieczytelne? Zmień tekst
Województwo:


Inne tematy:
Marketing
PR
Obsługa Klienta
Inne