Kadra medyczna
w dobrych rękach

Usługi medyczne

Realizujemy świadczenia zdrowotne w zakresie uzupełniania niedoborów kadrowych personelu medycznego.

 

Obecnie współpracujemy z następującymi grupami zawodowymi

Menedżer placówki szpitalnej ma stały dostęp do świadczeń medycznych, jak również zarządza zasobami ludzkimi adekwatnie do bieżących potrzeb poszczególnych oddziałów.

 

W praktyce oznacza gotowość i stawienie się personelu do pracy w szpitalu na dyżurach nocnych i świątecznych lub w godzinach, w których Państwo nie jesteście w stanie zapewnić opieki
pacjentom z powodu:

 • braków kadrowych,
 • niedoborów spowodowanych urlopami,
 • zwolnień personelu zatrudnionego w placówce szpitalnej.


Korzyści:

 • Uzupełnianie niedoborów kadrowych personelu w strukturach szpitalnych (lekarzy, pielęgniarki czy ratowników medycznych) z każdej dziedziny (oddziały zachowawcze, wysokospecjalistyczne).
 • Zapewnienie ciągłości pracy – możliwość zastępstw pracowników w okresie urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy też absencji chorobowej.
 • Przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń dyżurów medycznych.
 • Optymalizacja zatrudnienia kadr – obniżenie kosztów utrzymania szpitala i obsługi płacowo-kadrowej.
 • Zmiana struktury kosztów personalnych.
 • Nieponoszenie kosztów pozyskania i szkolenia pracowników.
 • Zapewnienie wyższej płynności organizacji struktur szpitala.
 • Niższe koszty zarządzania kontraktem.

 

Usługi wykonuje: Hospital Service "Company" Sp. z o.o. Sp. k.
 

Z dniem 03.09.2015 r. Hospital Service Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa rozpoczyna działalność w zakresie prywatnej opieki pielęgniarskiej i opiekuńczej w domu pacjenta. Zapraszamy do odwiedzenia strefy pacjenta.
 

X

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel Facility Services).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.

  Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych >Województwo:


Inne tematy:
Marketing
PR
Obsługa Klienta
Inne