Techniczne systemy zabezpieczeń

W ramach technicznych systemów zabezpieczeń projektujemy, instalujemy, monitorujemy i przeprowadzamy konserwację zaawansowanych technologicznie systemów.

 • System nadzoru wizyjnego - telewizja dozorowa (CCTV) - systemy rozproszone, analogowe, cyfrowe oraz wyposażone w układy automatycznego śledzenia obiektów ruchomych, funkcje wirtualnych płotów, detekcji ruchu oraz automatycznego przesyłania obrazów - łącza telekomunikacyjne i sieć internetowa.
 • Systemy alarmowe - systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) - wszystkie klasy bezpieczeństwa od Grade 1 do Grade 4,
 • System detekcji i przeciwdziałania pożarom - sygnalizacji pożaru (SAP) - wszystkie stosowane systemy. Impel Tech Solutions posiada uprawnienia do magazynowania, instalowania, serwisowania i demontażu czujników jonizacyjnych.
 • Dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) - przeznaczone do rozgłaszania komunikatów ewakuacyjnych i alarmowych.
 • Systemy kontroli dostępu (KD) - do pomieszczeń, wind, przejść, bram wjazdowych. Pozwalają identyfikować uprawnione osoby poprzez kod, kartę magnetyczną lub zbliżeniową, linie papilarne, siatkówkę oka czy inne dane biometryczne.
 • System rejestracji czasu pracy (RCP) - odrębna instalacja lub uzupełnienie systemu kontroli dostępu. Integrujemy RCP z systemami kadrowo-płacowymi.
 • Dostosowanie obiektów do wymagań przeciwpożarowych - wydzielenie stref pożarowych poprzez montaż przegród oraz drzwi przeciwpożarowych, dostosowanie dróg ewakuacyjnych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego - wymiana elementów palnych wystroju wnętrz na elementy trudno palne, instalacja systemów oddymiania.
 • Integracja systemów bezpieczeństwa - wizualizacje stanów poszczególnych systemów w jednym scentralizowanym środowisku komputerowym.


Korzyści:

 • Doradztwo w zakresie projektowania i montażu systemu.
 • Integracja wszystkich systemów funkcjonujących i nowo instalowanych.
 • Pełny monitoring stanu realizacji zleceń.
 • Ciągłość działania systemów - zapewnienie stałego poziomu bezpieczeństwa.

 

Usługi wykonuje: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

X

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel Facility Services).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.

  Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych >Województwo:


Inne tematy:
Marketing
PR
Obsługa Klienta
Inne