Służba Zdrowia
zapewniamy czystość w placówkach opieki zdrowotnej

Sprzątanie Służba Zdrowia

Jesteśmy liderem w sprzątaniu placówek medycznych – obsługujemy ponad 250 szpitali w całej Polsce. Pozycja lidera oznacza dla nas nie tylko przywilej, ale i odpowiedzialność, która decyduje o ciągłym rozwoju i aktywnym uczestnictwie w działaniach związanych z problematyką funkcjonowania służby zdrowia. Każdemu Klientowi zapewniamy czystość i higienę zgodną z normami sanitarnymi oraz harmonogramem funkcjonowania placówki. Opracowane i stale aktualizowane normy gwarantują wykonanie usług na najwyższym poziomie.


Korzyści:

  • Organizacja pracy – dostosowanie pracy, odpowiedni dobór technologii sprzątania powierzchni do planów higieny z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych.
  • Spokój społeczny - doświadczenie w restrukturyzacji oraz w przejmowaniu pracowników na zasadach art. 23' KP.
  • Komfort pobytu pacjenta – uwzględniający wymogi stawiane placówkom medycznym, dla nas liczy się komfort pacjenta.
  • Sprawna obsługa – stały nadzór nad jakością realizowanych usług poprzez dostęp do rozwiązań informatycznych (Contact Center) oraz stały kontakt z kierownikiem obiektu.


Usługi wykonuje: Impel Facility Services Sp. z o.o.

X