Obsługujemy ponad 250 placówek medycznych
jesteśmy liderem w usługach dla branży szpitalnictwa

Służba zdrowia

Menedżerowie zarządzający placówkami służby zdrowia muszą sprostać wysokim wymaganiom – zapewnić odpowiednie warunki pacjentom przebywającym na leczeniu, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Zadanie to jest na tyle absorbujące, że zasadnym staje się fakt przekazywania działalności pobocznej w ręce profesjonalistów. 

Wychodząc naprzeciw, oferujemy naszym Klientom szeroki pakiet usług dla placówek medycznych, zawierający usługi sprzątające, doradztwo ubezpieczenioweusługi medyczneusługi opieki nad pacjentem jak również catering oraz rental pościeli i odzieży. Pomagamy skupić się na tym, co najważniejsze – na ludzkim zdrowiu.


Korzyści:

  • Współpraca z doświadczonym dostawcą usług w branży szpitalnictwa.
  • Usługi dostosowane do panujących warunków i obowiązujących norm w placówce medycznej.
  • Wdrażanie nowych rozwiązań, optymalizujących koszty utrzymania infrastruktury szpitalnej.
     
X

Pakiet usług