Realizujemy 40 000 zleceń
w ciągu roku

Serwis techniczny obiektów

W celu stałego utrzymania sprawności technicznej obiektu oferujemy pełne i całkowite utrzymanie instalacji (klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeń, wyposażenia technicznego zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektu w tym:

 • bieżącą konserwację urządzeń technicznych i instalacji,
 • stałą gotowość do interwencji w przypadkach awarii,
 • nadzór nad przeglądami (rocznym, pożarowym, budowlanym, elektrycznym) i kontrolami okresowymi,
 • wymianę uszkodzonych lub zużywających się części (naprawy),
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – serwis i usunięcie usterki.
   

Usługa serwisu technicznego obiektów jest przeprowadzana zgodnie z indywidualnym harmonogramem, dopasowanym do Klienta.

Prace realizujemy poprzez własnych  wykwalifikowanych i sprawdzonych pracowników oraz współpracujące z nami na stałe firmy podwykonawcze. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą usług remontowo-budowlanych


Korzyści:

 • Zachowana wartość rynkowa nieruchomości.
 • Utrzymana sprawność techniczna budynku na wszystkich etapach jego życia.
 • Stała informacja o jakości usług dzięki rozwiniętemu systemowi jej monitorowania.
 • Współpraca ze specjalistami w poszczególnych obszarach usługi.
   

Usługi wykonuje: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

X