Dostarczanie
personelu liniowego
15 000 000 godzin rocznie wypracowują nasi pracownicy czasowi

Praca tymczasowa

Oferujemy usługi rekrutacji oraz zapewniania pracowników stałych i tymczasowych o oczekiwanych przez Klientów kwalifikacjach na dowolny okres. Dostosowujemy się do zmian na rynku pracy proponując naszym partnerom nowe rozwiązania z obszaru HR, a pracownikom różne formy dotarcia i możliwości aplikowania na aktualne stanowiska.

 

Nasze usługi:


Pracownicy tymczasowi

Współpraca z nami to możliwość pozyskania optymalnego zatrudnienia stałego i tymczasowego, niezbędnego do realizacji zadań w okresach sezonowego wzrostu sprzedaży, absencji pracowniczych, czy też nieplanowanych przestojów produkcyjnych. Z drugiej strony to możliwość przekazania odpowiedzialności za końcowy efekt realizowanego fragmentu procesu (usługa outsourcingu procesu).

Paleta rozwiązań w ramach naszych usług prowadzi do optymalizacji kosztów pracy związanych z rekrutacją, selekcją czy też – przy dużej rotacji - ciągłym szkoleniem nowych pracowników. Dzięki temu mogą Państwo płynnie, elastycznie i bez kosztowo dostosować skalę swojej działalności do zmian w gospodarce.

Przejmujemy pełną odpowiedzialność za rekrutację, selekcję, zatrudnienie a także szkolenie pracownika oraz większość obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy. Wykorzystywane w tym celu nowe autorskie technologie elektroniczne i mobilne zdecydowanie ułatwiają komunikację na poziomie Klient – Agencja Sanpro – Pracownik.

 

 Zapewniamy:

 • JAKOŚĆ. Podniesienie jakości dotychczasowej pracy poprzez zatrudnienie pracowników o najlepszych predyspozycjach do pracy na wskazanym stanowisku.
 • OSZCZĘDNOŚĆ. Dodatkowe oszczędności w przypadku posiadania własnej bazy potencjalnych kandydatów oraz uwolnienie środków finansowych w obszarze PFRON.
 • WYDAJNOŚĆ. Zwiększenie wydajności pracowników oraz zmniejszenie rotacji
  personelu zatrudnionego na zasadzie pracy czasowej dzięki zastosowaniu
  pozapłacowych systemów motywacyjnych.
 • BEZPIECZEŃSTWO I PRZEWIDYWALNOŚĆ KOSZTÓW. Za pośrednictwem  usługi PPP (price per product)  przejęcie odpowiedzialności za jakość, termin i koszt realizacji danego procesu produkcyjnego. Dzięki tej formie usługi klienci mogą ustalić w ramach zakontraktowanego SLA finalny koszt realizacji danego procesu,  podczas gdy naszym zadaniem - bazując na własnych zasobach kadrowych i infrastrukturze klienta -  będzie dostarczenie mu określonego wyrobu gotowego.
 • Możliwość dostarczania wykwalifikowanych SPECJALISTÓW Z UKRAINY dla każdej branży
 • Nowatorską PLATFORMĘ KOMUNIKACJI z personelem tymczasowym
  gwarantująca właściwy przepływ informacji.

 

Korzyści:

 • Doradztwo w zakresie rozwiązań personalnych optymalizujące koszty działalności (doradztwo personalne, praca tymczasowa, try&hire, zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych).
 • Dostęp do specjalistów oraz nowoczesnej metodologii z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Oszczędność czasu i nakładów finansowych niezbędnych do pozyskania odpowiedniego pracownika oraz jako efekt optymalizacji zasobów przy zachowaniu niezmiennej wydajności pracy.
 • Zaplecze personalne w okresie sezonowego wzrostu produkcji.
 • Okres gwarancyjny na każdego zrekrutowanego pracownika rekomendowanego do zatrudnienia.


Usługi wykonuje: Sanpro Interim BPO Sp. z o.o. Sp. k

X

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel Facility Services).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.

  Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych >Województwo:


Inne tematy:
Marketing
PR
Obsługa Klienta
Inne