Rental odzieży
UCZCIWY VESTED OUTSOURCING

NOWATORSKI MODEL ROZLICZANIA

 

Uczciwe i partnerskie podejście do biznesu to nasza siła. Rozumiemy, że tylko współpraca na zasadach win-win może przynieść długofalowe korzyści obu stronom.

 

Cenimy sobie szczerość i uczciwość, dlatego zawsze w przejrzysty sposób przedstawiamy koszty usługi. Nie ukrywamy dodatkowych opłat oferując zaniżoną cenę.

Posiadamy 3 pakiety obejmujące różne  palety usług dodatkowych ujętych w miesięcznym abonamencie. Jednak to zawsze Klient decyduje jak chce się rozliczać.

Przygotowaliśmy unikalne na rynku rozwiązanie płatności stałej kwoty ryczałtowej – niezależnie od wykonywanych usług  z gwarancją braku opłat dodatkowych. Takie rozwiązanie pozwala w doskonały sposób oszacować pełne koszty usługi.

 

Wszelkie nawet najdrobniejsze działania związane z kosztami dodatkowymi są przez nas monitorowane, dzięki elektronicznemu systemowi nadzoru, a informacje te są dostępne on-line na platformie SI Renal. Wierzymy, że przejrzystość działań pozwala naszym Klientom czuć się z nami bezpiecznie.

X