Sprawna
klimatyzacja
zadbaj o komfort i zdrowie swoich pracowników

Klimatyzacja i wentylacja

Zarządcy i właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za to, by systematycznie serwisować i czyścić instalacje wentylacyjne, bo ich sprawność decyduje o jakości powietrza w pomieszczeniach. Urządzenia powinny spełniać zarówno normy techniczne, jak również normy higieniczne dotyczące jakości i czystości powietrza wewnątrz budynku. Brak okresowych czynności serwisowych może wpływać na spadek jakości powietrza w pomieszczeniach, czy też zagrozić zdrowiu użytkowników nieruchomości. Brudne systemy wentylacji i klimatyzacji mogą być źródłem namnażania się w pomieszczeniach niepożądanych bakterii, wirusów i grzybów.

 

W zakresie klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa oferujemy kompleksowe usługi obejmujące:

 • Doradztwo oraz serwis gwarancyjni i pogwarancyjny
 • Czyszczenie kanałów wentylacyjnych:
 1. Suche czyszczenie systemów wentylacyjnych
 2. Mokre czyszczenia systemów wentylacyjnych
 3. Budowanie zaawansowanych systemów biobójczych w wentylacji

 

Posiadamy niezbędne autoryzacje firm produkujących urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, a także uprawnienia:

 • SEP w zakresie DOZÓR/ EKSPLOATACJA/ KONTROLNO-POMIAROWE,
 • R22 - tzw. zielona karta.

 

SUCHE CZYSZCZENIE SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH

Systematyczne czyszczenie kanałów wentylacyjnych jest wymagane krajowym prawem budowlanym oraz prawem unijnym. Jest niezbędne, by usunąć wszelkie odpady (kurz, tłuszcz, osady, cząsteczki oparów, etc.), które osadziły się w kanałach na skutek różnego rodzaju procesów technicznych i chemicznych zachodzących w pomieszczeniach. Na początek dokonywana jest inspekcja kanałów wentylacyjnych celem zdiagnozowania stanu higienicznego całego układu. Najczęściej wykorzystuje się do tego mobilne urządzenia z zamontowanymi kamerami, co pozwala wizualnie ocenić, jak duży jest stopień zanieczyszczenia instalacji. Stosuje się także pomiary zawartości pyłu w przepływającym powietrzu lub na powierzchniach kanałów wentylacyjnych. Potem mechanicznie, za pomocą szczotkowania lub sprężonego powietrza, udrażnia się kanały i oczyszcza pozostałe części układu.

 

MOKRE CZYSZCZENIE SYSTEMÓW WENTYLACYJNYCH - DEZYNFEKCJA

Po zastosowaniu czyszczenia kanałów wentylacyjnych na sucho, można dodatkowo zastosować czyszczenie mokre, które spotęguje pożądane efekty prac. Jedną z metod jest dezynfekcja. Usługa usuwania patogennych substancji biologicznych z układów wentylacji polega na zamgławianiu kanałów odpowiednimi środkami chemicznymi. Mgła z środków biobójczych ma odpowiednią konsystencję, by móc efektywnie zadziałać i zdezynfekować miejsca, którymi przepływa powietrze do wentylowanych pomieszczeń. Po czyszczeniu i zamgławianiu kanałów wentylacyjnych pobierane są próbki bakteriologiczne na cele weryfikacji jakości wykonania usługi.

 

ZAAWANSOWANE SYSTEMY BIOBÓJCZE W WENTYLACJI

Instalacje wentylacyjne mogą być dodatkowo wyposażone w specjalistyczne filtry i urządzenia, które mają zdecydowanie większe zdolności wyłapywania czy neutralizowania zanieczyszczeń, tym samym wpływają na lepszą jakość powietrza w budynkach. Usługa polega na instalowaniu w układach wentylacyjnych odpowiednio:

 • filtrów elektrostatycznych
 • lamp UVC
 • lamp UV z funkcją ozonowania

 

Filtry elektrostatyczne mają bardzo wysoki poziom filtracji. Działają na zasadzie wytwarzania pola elektrostatycznego. Cząstki zanieczyszczonego powietrza naładowywane są ładunkiem elektrycznym dodatnim dzięki zastosowaniu kondensatora wysokiego napięcia. Wkład filtracyjny, który posiada ładunek ujemny, przyciąga i wychwytuje zjonizowane cząsteczki. Oczyszczone powietrze po przejściu przez filtr nawiewane jest do pomieszczeń.

 

Stosowane w układach wentylacyjnych lampy UVC emitują wiązki promieniowania neutralizujące bakterie, wirusy i grzyby znajdujące się w powietrzu. Najskuteczniejsze działanie wykazuje promieniowanie typu UV-C o długości fali 250-265 nm. Ten typ promieniowania zmienia strukturę
i budowę białek w organizmach żywych. W konsekwencji prowadzi to do zmiany w budowie DNA drobnoustrojów, niszcząc w ten sposób wszelkie patogeny. Lampy montowane są w kanale wentylacyjnym w strumieniu powietrza nawiewanego - dzięki temu mogą usunąć jak najwięcej znajdujących się w pomieszczeniu zanieczyszczeń. Lampy odpowiednio zainstalowane w układzie wentylacyjnym są w bezpiecznej odległości od osób użytkujących pomieszczenia i tym samym w żaden sposób nie wpływają negatywnie na organizm człowieka. Generują efektywne promieniowanie w odległości ok. 1m dlatego należy instalować je tak, aby promieniowaniem objąć cały przekrój strumienia powietrza.

 

Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu oczyszczania powietrza z patogenów w systemach wentylacyjnych montowane są lampy UV z dodatkowym modułem ozonującym. Ozon jest bardzo silnym utleniaczem i wykazuje bardzo duże zdolności do neutralizacji wirusów i bakterii. Potrafi także usunąć wszelkiego rodzaju zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Zastosowanie dodatkowego modułu ozonującego na stałe w instalacji zdecydowanie podwyższa jakość powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Nadmierna ilość ozonu jest jednak szkodliwa dla ludzi, istotne zatem jest, aby moc generatorów ozonu była odpowiednio dopasowana do kubatury obiektu i wydatku powietrza oraz aby uruchamiane były tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jednocześnie uruchomione są systemy wentylacje.

 

Najskuteczniejsze w walce z wirusami i zanieczyszczeniami są różnego rodzaju konfiguracje z połączenia filtrów elektrostatycznych, lamp UV i modułu ozonującego. Działania urządzeń unieszkodliwiają związki patogenne zwiększając tym samym żywotność i skuteczność filtrów elektrostatycznych.

 

Korzyści:

 • Komfort i bezpieczeństwo - zastosowanie urządzeń opartych na najnowocześniejszych technologiach przyjaznych środowisku
 • Gwarancja jakości - autoryzowany serwis urządzeń renomowanych producentów
 • Energooszczędność - ograniczanie do niezbędnego minimum kosztów zużycia energii elektrycznej
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju.

 

Usługi wykonuje: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

X

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej Impel Facility Services).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Panią/Pana wiadomości drogą elektroniczną oraz w celach marketingowych, o ile wyrazi Pani/Pan na nie zgodę.

  Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych >Województwo:


Inne tematy:
Marketing
PR
Obsługa Klienta
Inne