Instalacje elektryczne i niskoprądowe
projektowanie, instalacja, integracja

Instalacje elektryczne i niskoprądowe

Systemy zabezpieczeń budynku to istotny element nowoczesnego systemu zarządzania budynkiem, ograniczający ryzyko wystąpienia błędów ludzkich. Realizujemy infrastrukturę elektroenergetyczną, niskoprądową oraz systemy bezpieczeństwa w obiektach przemysłowych, użyteczności publicznej, oraz dla klientów indywidualnych.

 

W zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych projektujemy, instalujemy, monitorujemy i przeprowadzamy konserwacje w następujących obszarach:

 • instalacje elektryczne – kompleksowe wykonawstwo robót elektroenergetycznych w zakresie instalacji średniego i niskiego napięcia,
 • okablowanie strukturalne i telefoniczne – wysokiej jakości transmisja danych oraz komunikacja z wykorzystaniem systemów cyfrowych,
 • systemy nagłaśniania – współpracujące z systemami bezpieczeństwa oraz generujące odpowiednie komunikaty związane z rodzajem zagrożenia,
 • sieć światłowodowa – sieci lokalne i rozległe z wykorzystaniem kabli światłowodowych jedno- i wielodomowych,
 • telefonia – integracja okablowania telefonicznego w ramach sieci teleinformatycznych.

 

W ramach technicznych systemów zabezpieczeń projektujemy, instalujemy, monitorujemy i przeprowadzamy konserwację zaawansowanych technologicznie systemów:

 • nadzoru wizyjnego – telewizja dozorowa (CCTV) – systemy rozproszone, analogowe, cyfrowe oraz wyposażone w układy automatycznego śledzenia obiektów ruchomych, funkcje wirtualnych płotów, detekcji ruchu oraz automatycznego przesyłania obrazów – łącza telekomunikacyjne i sieć internetowa,
 • alarmowych – systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) – wszystkie klasy bezpieczeństwa od Grade 1 do Grade 4,
 • detekcji i przeciwdziałania pożarom – sygnalizacji pożaru (SAP) – wszystkie stosowane systemy; Impel Tech Solutions posiada uprawnienia do magazynowania, instalowania, serwisowania i demontażu czujników jonizacyjnych,
 • dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) – przeznaczone do rozgłaszania komunikatów ewakuacyjnych i alarmowych,
 • kontroli dostępu (KD) – do pomieszczeń, wind, przejść, bram wjazdowych; pozwalają identyfikować uprawnione osoby poprzez kod, kartę magnetyczną lub zbliżeniową, linie papilarne, siatkówkę oka, inne dane biometryczne,
 • rejestracji czasu pracy (RCP) – odrębna instalacja lub uzupełnienie systemu kontroli dostępu. Integrujemy RCP z systemami kadrowo-płacowymi,
 • dostosowanie obiektów do wymagań przeciwpożarowych – wydzielenie stref pożarowych poprzez montaż przegród oraz drzwi przeciwpożarowych, dostosowanie dróg ewakuacyjnych do wymogów bezpieczeństwa pożarowego – wymiana elementów palnych wystroju wnętrz na elementy trudno palne, instalacja systemów oddymiania,
 • integracje systemów bezpieczeństwa – wizualizacje stanów poszczególnych systemów w jednym scentralizowanym środowisku komputerowym.


Korzyści:

 • Doradztwo w zakresie projektowania i montażu systemu.
 • Integracja wszystkich systemów funkcjonujących i nowo instalowanych.
 • Pełny monitoring stanu realizacji zleceń.
 • Ciągłość działania systemów – zapewnienie stałego poziomu bezpieczeństwa.

 

Usługi wykonuje: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.

X