Dezynfekcja klimatyzacji i wentylacji

 W okresie epidemii po standardowych zabiegach dezynfekcji pomieszczeń warto wzmocnić efekty tych prac poprzez dodatkowe środki zapobiegawcze instalowane w systemach klimatyzacyjnych czy wentylacyjcnych. Instalacje te mogą być dodatkowo wyposażone w specjalistyczne filtry i urządzenia, które mają zdecydowanie większe zdolności wyłapywania czy neutralizowania zanieczyszczeń, tym samym wpływają na lepszą jakość powietrza w budynkach. Usługa polega na instalowaniu w układach wentylacyjnych odpowiednio:

  • filtrów elektrostatycznych
  • lamp UVC
  • lamp UV z funkcją ozonowania

 

Filtry elektrostatyczne mają bardzo wysoki poziom filtracji. Działają na zasadzie wytwarzania pola elektrostatycznego. Cząstki zanieczyszczonego powietrza naładowywane są ładunkiem elektrycznym dodatnim dzięki zastosowaniu kondensatora wysokiego napięcia. Wkład filtracyjny, który posiada ładunek ujemny, przyciąga i wychwytuje zjonizowane cząsteczki. Oczyszczone powietrze po przejściu przez filtr nawiewane jest do pomieszczeń.

 

Stosowane w układach wentylacyjnych lampy UVC emitują wiązki promieniowania neutralizujące bakterie, wirusy i grzyby znajdujące się w powietrzu. Najskuteczniejsze działanie wykazuje promieniowanie typu UV-C o długości fali 250-265 nm. Ten typ promieniowania zmienia strukturę
i budowę białek w organizmach żywych. W konsekwencji prowadzi to do zmiany w budowie DNA drobnoustrojów, niszcząc w ten sposób wszelkie patogeny. Lampy montowane są w kanale wentylacyjnym w strumieniu powietrza nawiewanego - dzięki temu mogą usunąć jak najwięcej znajdujących się w pomieszczeniu zanieczyszczeń. Lampy odpowiednio zainstalowane w układzie wentylacyjnym są w bezpiecznej odległości od osób użytkujących pomieszczenia i tym samym w żaden sposób nie wpływają negatywnie na organizm człowieka. Generują efektywne promieniowanie w odległości ok. 1m dlatego należy instalować je tak, aby promieniowaniem objąć cały przekrój strumienia powietrza.

 

Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu oczyszczania powietrza z patogenów w systemach wentylacyjnych montowane są lampy UV z dodatkowym modułem ozonującym. Ozon jest bardzo silnym utleniaczem i wykazuje bardzo duże zdolności do neutralizacji wirusów i bakterii. Potrafi także usunąć wszelkiego rodzaju zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego. Zastosowanie dodatkowego modułu ozonującego na stałe w instalacji zdecydowanie podwyższa jakość powietrza nawiewanego do pomieszczeń. Nadmierna ilość ozonu jest jednak szkodliwa dla ludzi, istotne zatem jest, aby moc generatorów ozonu była odpowiednio dopasowana do kubatury obiektu i wydatku powietrza oraz aby uruchamiane były tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jednocześnie uruchomione są systemy wentylacje.

 

Najskuteczniejsze w walce z wirusami i zanieczyszczeniami są różnego rodzaju konfiguracje z połączenia filtrów elektrostatycznych, lamp UV i modułu ozonującego. Działania urządzeń unieszkodliwiają związki patogenne zwiększając tym samym żywotność i skuteczność filtrów elektrostatycznych.

 

Kontakt
email: cc(dot)info(at)impel(dot)pl
tel: 800 190 911