Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Wsparcie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych

07 sierpnia 2020

Spółka Hospital Service Company wspólnie z Gminą Wrocław organizują program edukacyjno – profilaktyczny: „Wsparcie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin w procesie opieki domowej poprzez działania edukacyjno-profilaktyczne".

Program jest prowadzony przez nasz doświadczony zespół pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów oraz dietetyków. Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa i jakości opieki osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, leczonych w warunkach domowych poprzez objęcie działaniami edukacyjno-profilaktycznymi grupy mieszkańców Wrocławia.


Uczestnikami programu mogą być:

OSOBY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORE
przebywające w środowisku domowym. Osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. Będą to m.in. osoby wypisane z oddziałów szpitalnych do dalszego leczenia w warunkach domowych  lub oczekujące na pomoc instytucjonalną w DPSach, ZOLach etc. Nabór do projektu skierowany jest również do chorych z ograniczonymi zdolnościami do samoopieki, oczekujących na wskazówki jak zadbać o siebie, pielęgnować i usprawniać.

RODZINY I OPIEKUNOWIE CHORYCH
osoby pełnoletnie opiekujące się osobami niesamodzielnymi, najczęściej to członkowie rodziny. Osoby  borykające się z problemami opiekuńczymi, z tzw. „zespołem opiekuna".    

Wartością dla uczestników projektu będzie podniesienie umiejętności i wiedzy opiekunów, co wpłynie pozytywnie na jakość opieki nad osobami przewlekle chorymi. Umiejętności te obejmować będą m.in.

  • identyfikowanie potrzeb osoby niesamodzielnej
  • wykonywanie czynności pielęgnacyjno- higienicznych u chorego leżącego
  • umiejętności komunikacji z osobą niesamodzielną – chorą 
  • umiejętności w zakresie pomocy osobie niesamodzielnej w przemieszczaniu się, obracaniu się, zmianie pozycji
  • umiejętności w zakresie stosowania profilaktyki powikłań z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn i przykurczów)
  • umiejętności planowania opieki nad osobą niesamodzielną, aby poprawić jakość jej życia
  • umiejętności w zakresie sporządzania posiłków dobranych pod względem jakościowym i ilościowym
  • umiejętności wykorzystania wiedzy na temat ochrony/ wzmacniania  kręgosłupa, kolan w procesie pielęgnacji

 

Poprzez uczestnictwo w programie  rodziny/opiekunowie chorego uzyskają wsparcie w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgnowania chorego, rozpoznawania jego potrzeb zdrowotnych oraz utrzymywania dobrych relacji. Właściwa współpraca chorego i jego rodziny/opiekunów w procesie opieki pomaga przeciwdziałać wypalaniu i zmęczeniu opiekunów.


Udział w programie jest BEZPŁATNY!


Zapisy oraz szczegółowe informacje:  
T. 510 013 783
E-mail: opiekanadchorym@impel.pl 

 

„Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach realizacji zadania publicznego pn. Działania edukacyjno-profilaktyczne na rzecz poprawy jakości opieki osób przewlekle  i nieuleczalnie chorych przebywających w środowisku domowym oraz wsparcie ich rodzin/opiekunów”.