Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Sprawna klimatyzacja sposobem na upały

01 lipca 2016

Coraz wyższe temperatury na zewnątrz skłaniają do poszukiwania schronienia w dobrze wentylowanych, a najlepiej klimatyzowanych wnętrzach. Obcowanie z klimatyzacją często niestety kończy się przykrymi dolegliwościami, związanymi m.in. z infekcjami dróg oddechowych. Takiemu scenariuszowi można jednak zapobiec – wystarczy bowiem, że układy wentylacyjne i klimatyzacyjne poddawane będą regularnej konserwacji.

 

Klimatyzacja kontra wentylacja. Czym się od siebie różnią?

Zadaniem tak instalacji wentylacyjnych, jak i klimatyzacyjnych jest poprawa jakości powietrza oraz zapewnienie komfortu użytkowania pomieszczeń, w zależności od potrzeb przebywających w nich osób. Zasadnicza różnica pomiędzy tymi rozwiązaniami polega na sposobach, w jaki osiągają one pożądane rezultaty.

Wentylacja polega na wymianie zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże. Jej działanie bywa wspomagane filtrami lub rekuperatorami, których używa się, aby zmniejszyć zużycie energii oraz ustabilizować dobową temperaturę.

Klimatyzacja to z kolei nadawanie powietrzu określonych właściwości, co podyktowane jest bądź względami technologicznymi, bądź też dbałością o jak najlepsze warunki dla człowieka. W tym celu stosowane są m.in. takie procesy jak schładzanie, ogrzewanie, nawilżanie lub osuszanie.
 

Jak zadbać o właściwe warunki klimatyczne w pomieszczeniach?

Prawidłowe ustawienie warunków klimatycznych w znacznej mierze zależy od przeznaczenia pomieszczeń. Optymalne warunki w ciągu lata to 23-26°C oraz wilgotność powietrza na poziomie 40-60%. Zaleca się przy tym, by różnica temperatur pomiędzy wnętrzem klimatyzowanym a nieklimatyzowanym nie przekraczała 7-8°C. W przeciwnym razie nietrudno jest o przeziębienie. Ponadto, jeśli tylko istnieje taka możliwość, nawiew powinien być tak wyregulowany, aby podmuchy powietrza były niemal niewyczuwalne dla człowieka.

Uważa się, że najlepsza temperatura do pracy to 20°C. Jeżeli chodzi jednak o powierzchnie biurowe, to może być ona nieco wyższa, ponieważ osoby pozostające niemal w bezruchu w większym stopniu odczuwają chłód. Nie należy jednak przesadzić – gdy słupek rtęci wędruje powyżej 26°C, nie tylko spada wydajność pracowników, ale i wzrasta ryzyko wypadków.


Dlaczego okresowe czyszczenie jest tak ważne?

W instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych gromadzą się różnego rodzaju zanieczyszczenia, które powodują, że kanały doprowadzające powietrze stają się siedliskiem zarówno pyłu i kurzu, jak również niebezpiecznych dla zdrowia bakterii oraz grzybów. To właśnie one mogą być przyczyną złego samopoczucia, częstych bólów głowy, nadmiernego zmęczenia, a nawet groźnych chorób takich jak legionelloza, zapalenie śluzówki nosa czy zapalenie płuc. Narażanie pracowników na takie warunki to prosta droga do obniżenia ich koncentracji i efektywności oraz wysokie prawdopodobieństwo częstych absencji.

Nie jest to jednak koniec zagrożeń. Osiadające cząsteczki kurzu lub pyłu zmniejszają ilość dostarczanego powietrza, a ponadto zwiększają ryzyko zagrożenie wybuchem lub pożarem. W przypadku wadliwej wentylacji wzrasta także wilgotność pomieszczeń, co skutkuje m.in. rozwojem grzybów i pleśni, skraplaniem wody i jej wnikaniem w ściany oraz drewniane elementy wyposażenia. Dodatkowo pojawia się również element ekonomiczny - wzrost zużycia energii elektrycznej.

 

Częstotliwość konserwacji

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny być regularnie konserwowane i czyszczone, najlepiej corocznie, a jeśli zachodzi taka potrzeba, nawet częściej, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata. Wiele zależy tu od klasy przeznaczenia pomieszczeń. Klasa podstawowa obejmuje głównie składy i magazyny. Klasa średnia to budynki, w których często przebywają ludzie m.in. mieszkania, hotele, szkoły, szpitale i obiekty użyteczności publicznej. Klasa zaawansowana to wszelkie obiekty o zaostrzonych wymaganiach co do czystości powietrza, np. zakłady farmaceutyczne, laboratoria, sterylne pomieszczenia szpitalne, wytwórnie półprzewodników. Częstotliwość czyszczenia klimatyzacji określają restrykcyjne normy, między innymi PN-EN 15780:2008 (E), natomiast dopuszczalną ilość pyłów - PN-EN ISO 14644-1:2002 oraz amerykańska US Federal Standard 209E, a dozwoloną ilość mikroorganizmów - PN-89/Z-04111/01 do 03.

Jak zatem widzimy, warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia osób przebywających w klimatyzowanych pomieszczeniach jest zadbana instalacja. Szczególnie w sezonem letnim warto pomyśleć o jej sprawdzeniu i odpowiednim zakonserwowaniu. Nie czekaj na kolejną falę upałów lub problemy ze zdrowiem - znajdź profesjonalną firmę i zamów przegląd klimatyzacji.
Sprawdź aktualną promocję!