Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Segregacja śmieci: bądź eko!

06 marca 2017

Segregacja śmieci: bądź eko!


Segregacja śmieci to temat, który co jakiś czas pojawia się w mediach, zwłaszcza w kontekście zmiany opłat za wywożenie odpadów, a także zmian w kategoryzacji odpadów. To z pozoru mało ciekawe zagadnienie w rzeczywistości ma ogromny wpływ na jakość życia każdego z nas: w końcu od prawidłowej segregacji zależy czystość środowiska, w którym funkcjonujemy na co dzień. W jaki sposób prawidłowo segregować śmieci, aby móc z całym przekonaniem określić się jako osobę dbająca o środowisko?

Zmiany w przepisach- zmiany w codziennym życiu.
Każdy obywatel powinien wiedzieć, że od lipca 2017 roku wejdą w życie wprowadzone zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach - kolory pojemników i worków do zbierania odpadów selektywnie zostaną w całej Polsce ujednolicone. Na czym będą polegać zmiany? Zasady selektywnej zbiórki, sporządzania deklaracji i uiszczania opłat nie zmieniają się wcale. Zmieniają się jedynie, a właściwie ujednolicają, kategorie odpadów -  komentuje Ewa Elsner, główny technolog Impel Cleaning Sp. z o.o.  Obecnie na terenie Polski obowiązują różne zasady kategoryzowania odpadów, natomiast od lipca, niezależnie od tego, czy mieszkamy w gminie wiejskiej w województwie lubelskim, czy też w Warszawie, zasady kwalifikowania odpadów do jednego z czterech strumieni będą takie same. Ustawodawca wyróżnia obecnie 4 kategorie: szkło, papier, plastik i metale oraz bioodpady. Z pozoru podział ten wydaje się oczywisty, jednak w praktyce wiele osób nie jest pewnych, do którego pojemnika powinna trafić butelka z metalową zakrętką czy kubeczek po jogurcie z aluminiowym wieczkiem. Jak uniknąć pomyłki?

Pojemniki niebieskie: na papier
Pojemniki w kolorze niebieskim przeznaczone są na odpady papierowe. Powinny trafiać tutaj kartony, czyste opakowania papierowe, zeszyty i książki pozbawione twardych okładek, a także foldery reklamowe. Warto pamiętać, że do papieru nie zaliczamy środków higienicznych, takich jak papier toaletowy, chusteczki higieniczne i ręczniki papierowe,  a także zużyte pieluszki i podpaski. Do niebieskich pojemników nie powinny trafiać również foliowane, kartonowe opakowania spożywcze, np. po mleku i sokach, zabrudzone opakowania papieru, w które zawinięta była żywność, a także stare tapety i worki po materiałach budowlanych, takich jak cement. Łatwo uniknąć pomyłki, kierując się zasadą, że do pojemników na papier powinny trafiać tylko czyste opakowania bez dodatku innych materiałów, np. folii używanej przez producentów do wzmacniania kartonów.

Pojemniki żółte: na tworzywa sztuczne i metal
Do pojemników w kolorze żółtym należy wyrzucać wszelkiego rodzaju plastikowe butelki po napojach, płynach do mycia naczyń, do prania oraz płukania tkanin oraz po kosmetykach. Bez problemu możemy umieścić tutaj także foliowe torebki i woreczki, a także metalowe puszki po konserwach i napojach, kapsle i drobny złom kolorowy. Do pojemników żółtych nie powinny natomiast trafić sprzęty AGD i RTV, nawet jeżeli są umieszczone w plastikowych opakowaniach, zabawki, styropian ani opakowania po lekach.

Pojemniki zielone lub białe na szkło
Opakowania szklane kolorowe są zbierane do pojemników w kolorze zielonym, z kolei bezbarwne: do pojemników białych. Ustawa dopuszcza jednak umieszczanie szkła niezależnie od koloru w pojemnikach  zielonych, co powinno ułatwić codzienną segregację. W tej sekcji powinny znaleźć się słoiki oraz butelki po napojach oraz po środkach kosmetycznych i detergentach. Do pojemników na szkło nie wolno wrzucać naczyń z ceramiki, porcelany i fajansu, zastawy stołowej, szklanek, doniczek oraz szyb samochodowych, a także luster i szkła o charakterze budowlanym.

Pojemniki brązowe i czarne na odpady komunalne
W pojemnikach koloru brązowego zbierane są odpady komunalne ulegające biodegradacji, czyli odpady, które ulegając rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów -  wyjaśnia Ewa Elsner, główny technolog  Impel Cleaning Sp. z o.o. Dla osoby, która na co dzień nie ma nic wspólnego z chemią, opis ten może nie być jednoznaczny. W praktyce do pojemników brązowych powinny trafiać odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie) z parków i przydomowych ogródków, resztki jedzenia z gospodarstw domowych i zakładów gastronomicznych. Warto zasięgnąć szczegółowej informacji w Urzędzie Gminy, ponieważ w zależności od konkretnej jednostki terytorialnej, resztki spożywcze (za wyjątkiem tłuszczu i mięsa) nie zawsze są zbierane w brązowych pojemnikach. Wszystkie pozostałe zmieszane odpady komunalne powinny trafiać do pojemników czarnych.

Fakty na temat segregacji śmieci, które musisz znać
Segregując śmieci w gospodarstwie domowym, należy pamiętać o tym, że wszystkie odpady zbierane selektywnie powinny być pozbawione resztek zawartości oraz elementów, które są wykonane z materiałów niepasujących do danej grupy. Na przykład do pojemnika na szkło wrzucić należy słoik ale metalową lub plastikową nakrętkę należy wrzucić do pojemnika żółtego. Opakowanie typu blister, na przykład po słuchawkach, należy rozdzielić: tworzywo i karton i wrzucić do właściwych pojemników. Dopuszcza się wrzucenie takiego opakowania do frakcji tworzyw jako opakowanie wielomateriałowe, ale nigdy do papieru - wyjaśnia Ewa Elsner. Pozostałe odpady, a także stare sprzęty RTV i AGD, zużyte baterie, meble oraz pozostałości budowlane po remoncie powinny zostać wywiezione do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, które funkcjonują na terenie każdej gminy.

Wszyscy, zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorcy, wytwarzamy odpady komunalne. Każda gmina ma ustawowy obowiązek objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na jej terenie. Jedyna różnica polega na sposobie naliczania opłat: wytwórca indywidualny płaci za odpady ryczałtowo, niezależnie od faktycznie wytworzonej ilości, a selektywna zbiórka obejmuje wszystkie wymienione frakcje (tworzywa, papier, szkło, zielone). Z kolei wytwórca będący przedsiębiorcą (czyli właściciel nieruchomości niezamieszkałej) płaci za odpady zgodnie z ilością odpadów, którą wytworzył, a także ma możliwość samodzielnego określenia, jakie frakcje selektywne będzie zbierał.

Zapamiętanie kilku powyższych zasad ułatwi życie nam wszystkim. Warto pamiętać, że segregacja śmieci to nie przykry obowiązek, ale doskonała okazja do wyrażenia swojego zaangażowania ochronę środowiska naturalnego.