Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek Impel Cleaning Sp. z o.o. i Impel Security Polska Sp. z o.o.

23 października 2017

W związku z zamiarem połączenia spółki Impel Cleaning Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000005901) i Impel Security Polska Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029165), Spółki uzgodniły i sporządziły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 kodeksu spółek handlowych o treści jak w załącznikach.
 

Plan połączenia spółek.pdf

Zał_1A_projekt_uchwały_spółki_przejmującej_o_połączeniu.pdf

Zał_1B_projekt_uchwały_spółki_przejmowanej_o_połączeniu.pdf

Zał_2_projekt_zmian_umowy_spółki_przejmującej.pdf

Zał_3_ustalenie_wartości_majątku_Impel_Security_Polska_Sp z o.o_.pdf

Zał_4A_oświadczenie_o_stanie_księgowym_Impel_Cleaning_Sp. z o.o_.pdf

Zał_4B_oświadczenie_o_stanie_księgowym_Impel_Security_Polska_Sp. z o.o_.pdf