Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek

30 września 2020

W dniu 28 września 2020 roku zarządy spółek Impel Facility Services sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005901) i Investment Partner sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598902) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Investment Partner sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Impel Facility Services sp. z o.o. (spółka przejmująca)

Spółki uzgodniły i sporządziły  plan połączenia  zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku.

 

Plan połączenia