Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Połączenie spółek

19 sierpnia 2020

 

Połączenie spółek Impel Catering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z JS CATERING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W dniu 17 sierpnia 2020 roku zarządy spółek Impel Catering Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000773603) i JS CATERING Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000814446) uzgodniły plan połączenia w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki JS CATERING Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Impel Catering Sp. z o.o. (spółka przejmująca).

 

Spółki uzgodniły i sporządziły  plan połączenia  zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych o treści jak w załączniku.

Plan połączenia