Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

O technologii termometrycznej na Forum Rynku Zdrowia

26 października 2017

Podczas tegorocznego Forum Rynku Zdrowia, które odbyło się w dniach 23-24 października 2017 r. w Warszawie, tematyka spotkań i paneli merytorycznych była wielowątkowa. Dyskutowano o zarządzaniu i finansach w ochronie zdrowia, polityce zdrowotnej, najważniejszych kierunkach zmian dla sektora medycznego – tj. zasadach finansowania służby zdrowia, polityce lekowej czy modelu funkcjonowania placówek służby zdrowia w ramach tzw. sieci szpitali. Poruszono również problematykę inwestycji w nowe technologie, digitalizacji placówek medycznych czy aspektów prawnych w zarządzaniu placówkami medycznymi. Przedstawiono także osiągnięcia w polskiej kardiologii oraz hematoonkologii, debatowano na temat systemu szczepień czy ultrarzadkich chorób genetycznych.

 

Pierwszego dnia w panelu zatytułowanym „Digitalizacja placówek medycznych – praktyka, realizacje, wdrożenia” wystąpił Krzysztof Wojciechowski – prezes zarządu Insperit Data Management, spółki z obszaru Industrial Services w Grupie Impel, który opowiedział o technologii termometrycznej przygotowywanej do wdrożeń w placówkach służby zdrowia.

 

„Centralny monitoring temperatury pozwala na stałą kontrolę procesu tzw. łańcucha zimna” – mówi Krzysztof Wojciechowski, prezes zarządu Insperit Data Management. – „Ma to szczególne znaczenie w miejscach przechowywania medykamentów i preparatów mikrobiologicznych, bankach krwi czy pracowniach przygotowywania leków. Prawidłowe warunki przechowywania i transportu decydują o jakości materiału biologicznego, jego przydatności do użytku oraz skuteczności w terapiach leczniczych, dlatego też wdrożenie systemu termometrii daje szpitalom skuteczne narzędzie do całodobowego monitoringu najbardziej newralgicznych obszarów szpitala” – dodaje Krzysztof Wojciechowski.

 

Dzięki technologii termometrycznej stały monitoring łańcucha chłodniczego może być w pełni zautomatyzowany i nie wymagający stałego zaangażowania personelu medycznego. System jest obsługiwany dzięki aplikacji przetwarzającej wyniki pomiarów ze wszystkich zainstalowanych na obiekcie rejestratorów temperatury. Z systemu generowane są okresowe raporty ze wskazaniami odczytów temperatury przechowywania leków i materiałów biologicznych z dowolnego opomiarowanego miejsca. Co więcej, system generuje także automatyczne alerty w sytuacjach przekroczenia zdefiniowanych zakresów temperatur, tym samym personel medyczny raz, że reaguje natychmiast, a dwa, że mobilizowany jest tylko wtedy, kiedy sytuacja tego wymaga.

 

„Każde miejsce w szpitalu, które jest ważne zarówno z punktu widzenia zarządzania, ale również bezpieczeństwa leków, które potem trafiają do pacjentów, może być monitorowane w sposób ciągły” – mówił podczas Forum Rynku Zdrowia prezes Krzysztof Wojciechowski. „Wciąż pracujemy nad rozwojem technologii termometrycznej, dlatego też bardzo zachęcam przedstawicieli placówek medycznych do aktywnych rozmów o tym rozwiązaniu. Wraz z moim zespołem jesteśmy ogromnymi zwolennikami słuchania użytkowników o ich potrzebach. Mamy wysokie aspiracje, by rozwinąć system o kolejne funkcjonalne elementy. Chcemy wspierać placówki medyczne zarówno w poprawie jakości wewnętrznych procedur, jak również w procesach minimalizowania wykorzystania kadry medycznej do zadań, które mogą być obsługiwane przez dopasowane rozwiązania technologiczne” – mówił Krzysztof Wojciechowski.

 

Zachęcamy także do wysłuchania wypowiedzi prezesa Wojciechowskiego zarejestrowanej po debacie na temat digitalizacji placówek medycznych podczas XIII Forum Rynku Zdrowia. - link