Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Insperit Data Management i Impel Tech Solutions na XV Samorządowym Forum Kapitału i Finansów

09 października 2017

W dniach 5-6 października 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Po raz kolejny przedstawiciele administracji samorządowej spotkali się z osobami ze świata biznesu i finansów, by porozmawiać na temat gospodarki, trendów w innowacjach, rozwoju infrastruktury na obszarach samorządowych, sposobach finansowana projektów regionalnych czy zarządzaniu majątkiem komunalnym. Wydarzenie skupiło niemal 1300 uczestników, którzy mieli okazję przysłuchiwać się interesującym debatom podczas aż 15 równolegle prowadzonych ścieżek tematycznych i prawie 100 wystąpień panelowych.


W czasie Forum podjęto niezwykle istotną dyskusję na temat przyszłości samorządu i kierunków zmian, w jakich samorządy chcą podążać. Konferencja została otwarta sesją inauguracyjną, podczas której poruszono m.in. temat rozwoju miast w kontekście efektywnego gospodarowania infrastrukturą publiczną, panowania nad przestrzenią miejską i ograniczania dewastacji przestrzeni publicznej w Polsce. Kontynuacją tego wątku była ścieżka tematyczna zatytułowana „Miasto przyszłości”. Tutaj w panelu „Inteligentna transformacja przestrzeni miejskiej” wystąpił Krzysztof Wojciechowski – prezes zarządu spółki Insperit Data Management Sp. z o.o., która w ramach Grupy Impel działa w strategicznym obszarze produktowym Industrial Services.


Krzysztof Wojciechowski opowiadał o technologii skanowania laserowego, przy pomocy której samorządy mogą zgromadzić bardzo szczegółowe informacje o elementach infrastruktury miejskiej i efektywnie zarządzać tymi danymi. Dzięki skanowaniu laserowemu bardzo łatwo jest pozyskać dane, np. na temat rozmieszczenia nośników reklamowych w mieście, ich wielkości oraz danych geolokalizacyjnych. To szczególnie zainteresowało samorządy pod kątem ustawy krajobrazowej i koniecznością wprowadzania przez gminy uchwał regulujących zasady sytuowania nośników reklamowych oraz elementów małej architektury. Co więcej, dane pozyskane z jednorazowego przejazdu wytyczoną trasą, mogą dostarczać gminom mnóstwa informacji na potrzeby inwestycyjne, remontowe, zarządzania nieruchomościami, promocji miast czy o infrastrukturze sieciowej.


Podczas konferencji Grupa Impel prezentowała swoją ofertę na stoisku firmowym. Szczególnie promowane było rozwiązanie techniczne spółki Impel Tech Solutions – System Oszczędzania Energii Elektrycznej (SOEE). SOEE to opatentowana technologia, która może być zastosowana na wszelkiego typu obiektach i każdorazowo wpływa na ograniczanie energochłonności, a tym samym obniża rachunki za prąd. Rozwiązanie wymaga oczywiście odpowiedniej konfiguracji i dopasowania do danego typu nieruchomości i do obsługiwanych urządzeń. Z powodzeniem może być instalowane w szkołach, na uczelniach, w urzędach użyteczności publicznej czy placówkach zdrowia.


XV Forum Samorządowe było ciekawym spotkaniem, gdzie wiedza i oczekiwania samorządowców spotkały się z inspirującymi badaniami naukowców, twardą praktyką biznesu i merytorycznym spojrzeniem ekspertów. Wydarzenie było bardzo ciekawą formą pozyskania wiedzy o potrzebach i funkcjonowaniu samorządów lokalnych, a także daje szansę na zrealizowanie wielu owocnych projektów.