Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Informacja o skutecznym połączeniu spółek IMPEL CLEANING i IMPEL SECURITY

29 grudnia 2017

INFORMACJA O SKUTECZNYM POŁĄCZENIU SPÓŁEK

 IMPEL CLEANING SP. Z O.O. I IMPEL SECURITY POLSKA SP. Z O.O

 

W dn. 29.12.2017 r. nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS połączenia spółek Impel Cleaning Sp. z o.o. (ICL) i Impel Security Polska Sp. z o.o. (ISP) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Cały majątek spółki Impel Security Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) został przeniesiony z tym dniem na spółkę Impel Cleaning Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). ICL w wyniku pełnego następstwa prawnego, przejęła cały majątek ISP i weszła we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, w tym umów zawartych przez ISP, a dotychczasowa cała działalność ISP jest kontynuowana w ramach spółki ICL. W wyniku połączenia ICL zmieniła jednocześnie swoją firmę i w obrocie gospodarczym występuje od tego dnia pod firmą Impel Facility Services Sp. z o.o., zachowując numery: KRS, NIP, REGON takie, jakie ICL miała przed połączeniem z ISP.

 

Z dniem połączenia Spółka ISP utraciła byt prawny, natomiast zgodnie z art. 493 § 3 Kodeksu spółek handlowych faktyczne wykreślenie ISP z Rejestru Przedsiębiorców KRS nastąpi odrębnie, co może nastąpić dopiero po dniu wpisania połączenie w Rejestrze Przedsiębiorców dla Spółki Przejmującej.

 

Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Impel Facility Services Sp. z o.o. (KRS nr 0000005901), która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, jak również na stronie Impel Facility Services Sp. z o.o.: www.impelfm.pl , na której zamieszczona została informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców. W związku z powyższym po dniu połączenia wszelkie faktury VAT obejmujące wynagrodzenie za usługi świadczone dotychczas zarówno przez ICL jak i przez ISP (przed dniem połączenia) wystawiane są przez Spółkę Przejmującą (ICL) działającą obecnie pod zmienioną firmą Impel Facility Services Sp. z o.o. przy zachowaniu dotychczasowego nr NIP: 9542250979.

 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW