Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Informacja o połączeniu spółek Impel Airport Partner i Impel Market System

04 grudnia 2018

INFORMACJA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK IMPEL AIRPORT PARTNER SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ IMPEL MARKET SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

 

W dn. 30.11.2018 r. nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS połączenie spółki Impel Airport Partner Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

Powyższe oznacza, iż z dniem 30 listopada 2018 r. spółka Impel Airport Partner Sp. z o.o. przejęła cały majątek i wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, w tym umów zawartych przez Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., a dotychczasowa cała działalność Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  jest kontynuowana w ramach spółki Impel Airport Partner Sp. z o.o.


Również w tej dacie spółka Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. utraciła byt prawny. Po uprawomocnieniu się postanowienia o wpisie połączenia, spółka Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. zostanie wykreślona z rejestru KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 

W wyniku połączenia spółka Impel Airport Partner Sp. z o.o.  zmieniła jednocześnie swoją nazwę i w obrocie gospodarczym występuje od tego dnia pod nazwą  Impel System Sp. z o.o., zachowując numery: KRS, NIP, REGON takie, jakie Impel Airport Partner miała przed połączeniem z Impel Market System Spółka z ograniczoną odpowiednialnością Sp.k.

 

Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Impel System Sp. z o.o. (KRS nr 0000127540), która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl, jak również na stronie: www.impelfm.pl, na której zamieszczona została informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców.

 

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW