Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Impel Market Company o zmieniającym się rynku usług.

16 października 2015

Impel Market Company

Jako doświadczony dostawca usług sprzątania, dedykowanych branży obiektów handlowych, od lat obserwuję oczekiwania klientów i rozpoznaję ich potrzeby. Nie jest żadną tajemnicą, że za usługi takie jak sprzątanie czy ochrona zamawiający chcieliby płacić jak najmniej. Patrząc z perspektywy ekonomii biznesu, jest to oczywiste i zrozumiałe.

Zmiany przepisów z korzyścią dla branży retail

Istnieje jednak inny ważny aspekt, który wywiera wpływ na całą branżę usługową: jest to realny koszt usług. Sprzątanie to obszar o niskich marżach – średni poziom rentowności usługi wynosi około 4 proc. Jest to wynik wysokiej presji cenowej ze strony zamawiającego, na którą dostawca godzi się, chcąc zaspokoić jego potrzeby. Aby zapewnić odpowiedni poziom kosztowy usługi, konieczne jest więc wdrożenie różnorodnych sposobów restrukturyzacji. Nie da się jednak robić tego w nieskończoność – dostępne sposoby optymalizacji zostały już wykorzystane. Obecnie 80 proc. wartości usługi stanowi pensja pracownika, a nie możemy pozwolić na restrukturyzację wydatków ich kosztem. Należy zabezpieczyć płace na poziomie, który umożliwia pracownikom godny standard życia i motywację do pracy. Oznacza to także korzyści dla klientów, dlatego cała branża usług sprzątania musi wybrać tę drogę.

Zmiany na rynku pracy a jakość usług

Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie dwie istotne zmiany: coroczny wzrost minimalnej płacy krajowej oraz nowelizacja systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którą wszystkie umowy zlecenia będą objęte obowiązkową składką ZUS. Zmiana w zakresie SUS jest zmianą fundamentalną. W przypadku branży usługowej, gdzie zastosowanie umów zleceń jest działaniem, ze względu na charakter świadczonej usługi, powszechnym, diametralnie wpłynie ona na koszt usług. Zamawiający muszą uwzględnić te zmiany w przyszłych budżetach, a wykonawcy pamiętać o nich przy planowaniu kosztów usługi.

Nowe przepisy dotyczące kosztów pracy zmienią branżę usługową nie tylko w zakresie finansowym. Oznaczają także realne korzyści dla klientów. Zaangażowany pracownik, który otrzymuje godną wypłatę oraz ma zapewnioną emeryturę, czuje się doceniony i usatysfakcjonowany. Zyskuje większą motywację do pracy i wykonuje ją efektywniej, co przekłada się wprost na jakość realizowanych usług. To właśnie te osoby, które bezpośrednio wykonują prace w obiektach klientów, są wizytówką firmy i świadczą o poziomie usług. Jest to bardzo ważny aspekt w przypadku segmentu obiektów handlowych – są one oceniane przez użytkowników nie tylko pod względem atrakcyjności najemców, ale również czystości i bezpieczeństwa. Zdarza się także, że pracownik, wykonujący usługę w danym obiekcie, jest z nim identyfikowany również na zewnątrz, stając się swego rodzaju przedstawicielem. W interesie klientów leży więc, aby był on zatrudniony w sposób przejrzysty i satysfakcjonujący dla niego samego.

Partnerskie podejście do zmian

Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za usługi, które świadczymy, dlatego działamy zgodnie z panującym prawem. Wierzymy jednak, że odpowiedzialność za jakość wykonanej umowy ponosi zarówno zamawiający, jak i dostawca usług. Obie strony muszą być świadome następstw, jakie niesie podpisanie umowy. Myślenie, że dostawca zastosuje tańsze rozwiązania, dziś jest już błędne. Jeżeli takie możliwości przedstawi, można mieć wątpliwości, który aspekt usługi został zaplanowany niewłaściwie: prawny czy jakościowy. Klient, wybierając dostawcę, działający niezgodnie z przepisami prawa lub nie dbający o spełnienie norm jakościowych, musi mieć świadomość, że konsekwencje mogą mieć negatywny wpływ na jego wizerunek.

Zmiany, które wymusi na rynku zwiększenie kosztów pracy, są zatem tak konieczne, jak i potrzebne. Nie tylko poprawią system pracy w branży usług, ale także zaoferują zamawiającym większe możliwości. Ideą wydzielenia danego obszaru do firmy zewnętrznej, czyli outsourcingu, jest przecież nie tylko optymalizacja kosztów, ale przede wszystkim zmiany organizacyjne, usprawniające działalność klienta. Firmy korzystające z outsourcingu często zapominają o tym, skupiając się tylko na oczekiwanym efekcie kosztowym.

Nowe przepisy związane z kosztami pracy, które wejdą w życie wraz z rozpoczęciem 2016 roku, dotykają zatem w równym stopniu wykonawcę i zamawiającego. Bardzo ważne jest więc, aby nasi partnerzy, zarządzający obiektami handlowymi, rozumieli zmiany, jakie następują na rynku, i w jaki sposób wpływają one na usługi sprzątania, które dla nich świadczymy. Sprawne wypracowanie wspólnego stanowiska w tym zakresie będzie korzystne dla wszystkich stron.

Autorką artykułu jest Ewelina Balicka, dyrektor handlowy Impel Market „Company” Sp. z o.o. Sp. K.

http://retailnet.pl/2015/10/13/105263-impel-market-company-o-zmieniajacym-sie-rynku-uslug/