Dostarczamy
wiedzę
sprawdź ostatnie informacje,
regularnie zamieszczamy
także ciekawe opracowania

Aktualności

Zobacz pozostałe wpisy

Grupa Impel na Forum Rynku Zdrowia - podsumowanie

25 października 2017

W dniach 23-24.10.2017 r. w Warszawie w hotelu Sheraton odbyło się XIII Forum Rynku Zdrowia - jedna z największych i najbardziej prestiżowych konferencji traktująca o stanie oraz możliwościach rozwoju polskiej służby zdrowia. W konferencji brało udział około 1000 uczestników - wybitne postaci medycyny, dyrektorzy i menedżerowie placówek medycznych, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawiciele wielu firm dostarczających usługi dla branży medycznej. 

 

Pierwszego dnia Forum w debacie zatytułowanej „Od izby przyjęć do wypisu” wystąpił Bogdan Dzik - dyrektor zarządzający obszarem biznesowym Facility Management Grupy Impel, prezes zarządu Impel Cleaning. Tematyka tej sesji obejmowała szeroki zakres zagadnień – funkcjonowania placówek medycznych w ramach sieci szpitali, restrukturyzacji szpitali oraz ich dekomercjalizację, zwrócono uwagę na obecną kondycję finansową placówek służby zdrowia oraz przedstawiono problematykę potrzeb dla lecznictwa stacjonarnego.

 

Prezes Bogdan Dzik w czasie debaty poruszył kwestię związaną z potrzebą waloryzacji cen usług cateringowych w kontekście obsługi procesu żywienia pacjentów w szpitalach. Jak pokazują rządowe dane statystyczne, już pierwsza połowa 2017 r. przyniosła wzrosty wynagrodzeń (19%) oraz cen żywności (5,3%). Odnotowano także dość istotną podwyżkę cen mediów (5-10%), paliwa (3,6%), żywności (5,3%), a szacuje się dalsze wzrosty cen koszyka żywności szpitalnej i to o aż 20%. Prezes Dzik podkreślił przy tym, że od 10 lat nie uległy zmianie stawki za całodzienne wyżywienie hospitalizowanego pacjenta. Dynamiczny wzrost kosztów obsługi cateringowej w szpitalach przy jednoczesnym braku waloryzacji stawek żywieniowych wpływa na konieczność zmniejszania jakości tzw. wsadu do kotła. Co za tym idzie, dialog i szukanie w tej materii porozumienia między dostawcą usług a szpitalami jest koniecznością, bo tak niekorzystna sytuacja rynkowa dla dostawców usług może być wstępem do fali bankructw firm cateringowych – podkreślił prezes Bogdan Dzik.

 

Wywiad z prezesem Bogdanem Dzikiem zarejestrowany podczas tegorocznego Forum można zobaczyć tutaj.

 

Podczas Forum Grupę Impel reprezentował także Krzysztof Wojciechowski – prezes zarządu spółki Insperit Data Management, który wystąpił w panelu dyskusyjnym na temat „Digitalizacji placówek medycznych – praktyka, realizacje, wdrożenia”. Prezes Wojciechowski opowiedział o przygotowaniach do wdrożenia technologii termometrycznej w placówkach służby zdrowia. Podkreślił bardzo istotną rolę tego rozwiązania we wspieraniu placówek medycznych w tych obszarach, gdzie niezbędny jest całodobowy monitoring temperatury – począwszy od magazynów aptecznych, poprzez laboratoria, pracownie przygotowywania leków, pracownie diagnostyczne, oddziały szpitalne, blok operacyjny, po nawet szpitalną kuchnię czy serwerownię.

 

Prezes Wojciechowski zaznaczył, że technologia termometryczna może w bardzo istotny sposób wpłynąć na optymalizację wewnętrznych procesów podmiotów medycznych, optymalizację kosztową, jak również na lepsze wykorzystanie tak cennego dziś personelu medycznego.